Tekijänoikeuden erikoiskirjasto

Maahanmuuttajanaiset : kotoutuminen, perhe ja työ
Muistilista on tyhjä
Vis
Hylly
 • 32.21 MAA
Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö
 • Maahanmuuttajanaiset : kotoutuminen, perhe ja työ
Muut nimekkeet
 • Kotoutuminen, perhe ja työ
 • Monikko-hanke
 • Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti
Julkaistu
 • Väestöliitto, Helsinki : 2007 ([Vammala] : Vammalan Kirjapaino)
SAB-luokituskoodi
 • 32.21
Muu luokituskoodi
 • 32.21
Ulkoasutiedot
 • 414 sivua : kuvitettu ; 25 cm
Sarjamerkintö ei-lisäkirjausmuodossa
 • Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, ISSN 0357-4725 ; 46
 • Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, ISSN 0357-4725 ; 46/2007
Yleinen huomautus
 • Lisäpainokset: 2. muuttam. p. 2008.
 • Monikko-hanke.
 • Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti.
 • Monikko-hanke. - Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti.
 • Lisäpainokset: 2. muuttumaton painos 2008.
Huomautus sisällöstä
 • 1. Maahanmuuttajanaiset : käsitteet, tutkimus ja haastattelut / Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen -- 2. Maahanmuuttajaväestön sukupuolittuneisuus, perheellistyminen ja sukupolvisuus / Tuomas Martikainen -- 3. Sukupuoli etnisen itseymmärryksen keskiössä : naiseus, avioliitto ja perhe Kosovon albaaninaisten puheessa / Minna Säävälä -- 4. Intian niemimaalta muuttaneiden naisten käsityksiä perheestä ja sukupuolirooleista / Tuomas Martikainen & Lalita Gola -- 5. Naiset maahanmuuttajien yhdistyksissä / Miikka Pyykkönen -- 6. Venäläisen maahanmuuttajat "naisystävällisessä" Pohjolassa : kansalaisuus ja stigmatisoitunut identiteetti / Aino Saarinen -- 7. "Enemmän on ollut valoisia puolia" : maahanmuutto osana elämäntarinaa / Sirkku Varjonen -- 8. Maahanmuuttajanaiset väkivallan kohteena / Noora Ellonen & Kaija Korhonen -- 9. "Koti on Suomessa mutta kotimaa on Viro" : Suomessa asuvien virolaisäitien transnationaaliset sosiaaliset tilat / Heli Hyvönen -- 10. Äidit ja heidän lapsensa : perhesuhteista neuvottelua ylirajaisissa perheissä / Pihla Siim -- 11. Maahanmuuttajaäitien näkemyksiä ja kokemuksia päivähoidosta ja koulusta palveluna / Minna Zechner -- 12. Somaliäidit ja transnationaalinen perhe / Marja Tiilikainen -- 13. Työmarkkinoiden monenlaiset maahanmuuttajanaiset : haaste suomalaiselle sukupuolijärjestelmälle / Tuula Joronen -- 14. Kotoutuminen sukupuolittuneille työmarkkinoille? Maahanmuuttajien työmarkkina-asema yli vuosikymmen Suomeen muuton jälkeen / Annika Forsander -- 15. Maahanmuuttajanaiset entisen Neuvostoliiton alueelta : resurssit ja sijoittuminen työmarkkinoille / Magdalena Jaakkola & Anne Reuter -- 16. Työllistymisen mahdollisuudet ja työn merkitys venäjänkielisille maahanmuuttajanaisille Pohjois-Karjalassa / Pirjo Pöllänen -- 17. Seitsemän maahanmuuttajanaisen polku työhön / Liisa Harakkamäki -- 18. Yhteenveto ja keskustelu / Marja Tiilikainen &am
Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.
 • Tämän teoksen tavoitteena on tuoda naiset suomalaisen maahanmuuttotutkimuksen keskiöön. Maahanmuuttotutkimus on ollut pitkälti sukupuolisokeaa, joten yhtälailla miehiin keskittyvälle tutkimukselle on suuri tarve. Naisia koskevalle tutkimukselle on kuitenkin erityinen perustelu, sillä monet vallitsevat teoriat, näkökulmat ja oletukset ovat pitkälti pohjautuneet miesmaahanmuuttajien tilanteisiin ja kokemuksiin. Tämä kirja on osa Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -alahanketta, jonka on toteuttanut Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. Tutkimuspainotteisen hankkeen perimmäisenä tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja työhön osallistumista sekä vaikuttaa heidän työuralla etenemiseensä, työssä viihtymiseensä ja jaksamiseensa. Väestöliiton Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti on ollut osa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa MONIKKO-hanketta. Työterveyslaitoksen johtama hanke on pyrkinyt purkamaan sukupuolten välistä segregaatiota suomalaisilla työmarkkinoilla, eli sitä miten naiset ja miehet eriytyvät eri aloille ja ammatteihin.
Huomautus saatavuudesta toisessa ilmiasussa
 • Julkaistu myös verkkoaineistona.
Asiasana
Maantieteellinen nimi asiasanana
Henkilönnimi
 • Martikainen, Tuomas, toimittaja.
 • Tiilikainen, Marja, toimittaja.
Kontrolloimaton nimeke
 • Monikko-hanke.
 • Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti.
Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke
 • Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, 0357-4725 ; 46.
 • Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, 0357-4725 ; 46/2007.
Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö (URI)
 • https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/12/29f2b95e-maahanmuuttajanaiset.pdf Linkki verkkoaineistoon
ISBN
 • 978-951-9450-78-0
 • 978-951-9450-92-6
*00008704cam a2201429 i 4500
*00117961
*00520230302101002.0
*008071115s2007  fi |||||||||||||||||fin| 
*015 $afx868969$2skl
*020 $a978-951-9450-78-0$qnidottu
*020 $a978-951-9450-92-6$qPDF virheellinen
*035 $a(FI-MELINDA)004906941
*040 $aFI-NL$bfin
*0410 $afin
*042 $afinb
*084 $a32.21$2ykl
*24500$aMaahanmuuttajanaiset :$bkotoutuminen, perhe ja työ /$cTuomas Martikainen ja Marja Tiilikainen, toim.
*24630$aKotoutuminen, perhe ja työ
*2463 $aMonikko-hanke
*2463 $aTyöyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti
*260 $aHelsinki :$bVäestöliitto,$c2007$e([Vammala] :$fVammalan Kirjapaino)
*300 $a414 sivua :$bkuvitettu ;$c25 cm
*336 $ateksti$btxt$2rdacontent
*337 $akäytettävissä ilman laitetta$bn$2rdamedia
*338 $anide$bnc$2rdacarrier
*4901 $aVäestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D,$x0357-4725 ;$v46
*4901 $aVäestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D,$x0357-4725 ;$v46/2007
*500 $aLisäpainokset: 2. muuttam. p. 2008.
*500 $aMonikko-hanke.
*500 $aTyöyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti.
*500 $aMonikko-hanke. - Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti.
*500 $aLisäpainokset: 2. muuttumaton painos 2008.
*5050 $a1. Maahanmuuttajanaiset : käsitteet, tutkimus ja haastattelut / Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen -- 2. Maahanmuuttajaväestön sukupuolittuneisuus, perheellistyminen ja sukupolvisuus / Tuomas Martikainen -- 3. Sukupuoli etnisen itseymmärryksen keskiössä : naiseus, avioliitto ja perhe Kosovon albaaninaisten puheessa / Minna Säävälä -- 4. Intian niemimaalta muuttaneiden naisten käsityksiä perheestä ja sukupuolirooleista / Tuomas Martikainen & Lalita Gola -- 5. Naiset maahanmuuttajien yhdistyksissä / Miikka Pyykkönen -- 6. Venäläisen maahanmuuttajat "naisystävällisessä" Pohjolassa : kansalaisuus ja stigmatisoitunut identiteetti / Aino Saarinen -- 7. "Enemmän on ollut valoisia puolia" : maahanmuutto osana elämäntarinaa / Sirkku Varjonen -- 8. Maahanmuuttajanaiset väkivallan kohteena / Noora Ellonen & Kaija Korhonen -- 9. "Koti on Suomessa mutta kotimaa on Viro" : Suomessa asuvien virolaisäitien transnationaaliset sosiaaliset tilat / Heli Hyvönen -- 10. Äidit ja heidän lapsensa : perhesuhteista neuvottelua ylirajaisissa perheissä / Pihla Siim -- 11. Maahanmuuttajaäitien näkemyksiä ja kokemuksia päivähoidosta ja koulusta palveluna / Minna Zechner -- 12. Somaliäidit ja transnationaalinen perhe / Marja Tiilikainen -- 13. Työmarkkinoiden monenlaiset maahanmuuttajanaiset : haaste suomalaiselle sukupuolijärjestelmälle / Tuula Joronen -- 14. Kotoutuminen sukupuolittuneille työmarkkinoille? Maahanmuuttajien työmarkkina-asema yli vuosikymmen Suomeen muuton jälkeen / Annika Forsander -- 15. Maahanmuuttajanaiset entisen Neuvostoliiton alueelta : resurssit ja sijoittuminen työmarkkinoille / Magdalena Jaakkola & Anne Reuter -- 16. Työllistymisen mahdollisuudet ja työn merkitys venäjänkielisille maahanmuuttajanaisille Pohjois-Karjalassa / Pirjo Pöllänen -- 17. Seitsemän maahanmuuttajanaisen polku työhön / Liisa Harakkamäki -- 18. Yhteenveto ja keskustelu / Marja Tiilikainen &am
*520 $aTämän teoksen tavoitteena on tuoda naiset suomalaisen maahanmuuttotutkimuksen keskiöön. Maahanmuuttotutkimus on ollut pitkälti sukupuolisokeaa, joten yhtälailla miehiin keskittyvälle tutkimukselle on suuri tarve. Naisia koskevalle tutkimukselle on kuitenkin erityinen perustelu, sillä monet vallitsevat teoriat, näkökulmat ja oletukset ovat pitkälti pohjautuneet miesmaahanmuuttajien tilanteisiin ja kokemuksiin. Tämä kirja on osa Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -alahanketta, jonka on toteuttanut Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. Tutkimuspainotteisen hankkeen perimmäisenä tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja työhön osallistumista sekä vaikuttaa heidän työuralla etenemiseensä, työssä viihtymiseensä ja jaksamiseensa. Väestöliiton Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti on ollut osa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa MONIKKO-hanketta. Työterveyslaitoksen johtama hanke on pyrkinyt purkamaan sukupuolten välistä segregaatiota suomalaisilla työmarkkinoilla, eli sitä miten naiset ja miehet eriytyvät eri aloille ja ammatteihin.
*530 $aJulkaistu myös verkkoaineistona.
*650 7$amaahanmuuttajat$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p6165
*650 7$anaiset$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p16991
*650 7$aulkomaalaiset$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p6456
*650 7$asiirtolaiset$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p6457
*650 7$anaisen asema$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p6365
*650 7$aperheet$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p4363
*650 7$atyöelämä$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p16262
*650 7$atyömarkkinat$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p8831
*650 7$asopeutuminen$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p6137
*650 7$akotouttaminen (maahanmuuttajat)$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p17342
*650 7$atyö$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p1810
*650 7$aperhe-elämä$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p2259
*650 7$asosialisaatio$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p6140
*650 7$asukupuoli$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p5291
*650 7$aväkivalta$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p67
*650 7$aelinolot$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p10761
*650 7$asukupuoliroolit$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p928
*650 7$apakolaiset$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p6458
*650 7$akoulut$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p386
*650 7$apäivähoito$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p3523
*650 7$asosiaaliset verkostot$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p408
*650 7$aprostituutio$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p6011
*651 7$aSuomi$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
*651 7$aPohjois-Karjala$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p94345
*7001 $aMartikainen, Tuomas,$etoimittaja.$0(FI-ASTERI-N)000089137
*7001 $aTiilikainen, Marja,$etoimittaja.$0(FI-ASTERI-N)000115248
*7400 $aMonikko-hanke.
*7400 $aTyöyhteisöllinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus -projekti.
*830 0$aVäestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja.$nD,$x0357-4725 ;$v46.
*830 0$aVäestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja.$nD,$x0357-4725 ;$v46/2007.
*852 $h32.21 MAA
*85640$uhttps://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/12/29f2b95e-maahanmuuttajanaiset.pdf$yLinkki verkkoaineistoon
^
Tästä teoksesta ei ole arvioita.
Näpäytä kun haluat kirjoittaa ensimmäisen arvion.

Kuvausta ei toistaiseksi saatavana

Lähetä
Niteen tunnusTilaEräpäiväKuuluuSijaintiHylly
Ex1Saatavana KirjastoKirjasto 32.21 MAA