Tekijänoikeuden erikoiskirjasto

"Se oli niin semmonen tutkijakoulutus" : Alumnien kokemuksia kulttuuripolitiikan yliopisto-opintojen roolista asiantuntijuuden rakentumisessa
Muistilista on tyhjä
Vis
Henkilönnimi
 • Huttunen, Miia, kirjoittaja.
Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö
 • "Se oli niin semmonen tutkijakoulutus" : Alumnien kokemuksia kulttuuripolitiikan yliopisto-opintojen roolista asiantuntijuuden rakentumisessa
Julkaistu
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura, 2023.
Ulkoasutiedot
 • 1 verkkoaineisto (18 sivua)
Sarjamerkintö ei-lisäkirjausmuodossa
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, ISSN 2343-290X ; 7(1)
Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.
 • 2000-luvun työelämän ja koulutuksen haasteena on kyky tunnistaa, tunnustaa ja kohdata erilaisia tiedon ja asiantuntijuuden muotoja. Tämä näyttäytyy erityisen tärkeänä kulttuurialalla, jota leimaa sekä eri sektorirajat ylittävä yhteistyö että hanketyöpainotteinen työelämän rakenne. Työelämän muuttunut todellisuus asettaa haasteita alan asiantuntijoiden kouluttamiselle. Artikkelissa tarkastelemme, kuinka kulttuuripolitiikan alumnit kokevat yliopisto-opintojen roolin asiantuntijuuden rakentumisessa, työelämätaitojen opiskelussa ja työelämään siirtymisen tukemisessa. Artikkelin aineisto koostuu kahdeksan kulttuurialan alumnin teemahaastattelusta. Keskeisenä haasteena asiantuntijuuden rakentumiselle näyttäytyy kulttuuripolitiikan yliopistokoulutuksen kyky tarjota välineitä monipuolisen teoreettisen tiedon ja käytännöllisen osaamisen linkittämiseen sekä oman osaamisen rakentamiseen, sanoittamiseen ja tunnistamiseen opintojen aikana. Tulkitsemme tämän osoituksena kulttuuripolitiikan yliopistokoulutuksen haasteista tunnistaa muuttuvan työelämän mukanaan tuomat vaatimukset asiantuntijuudelle, ja toisaalta ymmärtää asiantuntijuuden eri muotojen tunnistaminen ja kehittäminen itsessään työelämätaitona.
Asiasana
Henkilönnimi
 • Jakonen, Mikko, kirjoittaja.
 • Kumpulainen, Kaisu, kirjoittaja.
 • Vierimaa, Sanna, kirjoittaja.
 • Villman, Emmi, kirjoittaja.
Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke
 • Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 2343-290X ; 7(1).
Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö (URI)
 • https://doi.org/10.17409/kpt.127926 Linkki verkkoaineistoon
*000   ab a    ar
*00123181
*008   s2023  fi   e|  |||||0|fin |      
*040 $aFI-CUTE$bfin$erda
*041 $afin
*1001 $aHuttunen, Miia,$ekirjoittaja.
*24510$a"Se oli niin semmonen tutkijakoulutus" :$bAlumnien kokemuksia kulttuuripolitiikan yliopisto-opintojen roolista asiantuntijuuden rakentumisessa /$cMiia Huttunen, Mikko Jakonen, Kaisu Kumpulainen, Sanna Vierimaa, Emmi Villman.
*264 1$bKulttuuripolitiikan tutkimuksen seura,$c2023.
*300 $a1 verkkoaineisto (18 sivua)
*336 $ateksti$btxt$2rdacontent
*337 $atietokonekäyttöinen$bc$2rdamedia
*338 $averkkoaineisto$bcr$2rdacarrier
*347 $atekstitiedosto$bPDF
*4901 $aKulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja,$x2343-290X ;$v7(1)
*520 $a2000-luvun työelämän ja koulutuksen haasteena on kyky tunnistaa, tunnustaa ja kohdata erilaisia tiedon ja asiantuntijuuden muotoja. Tämä näyttäytyy erityisen tärkeänä kulttuurialalla, jota leimaa sekä eri sektorirajat ylittävä yhteistyö että hanketyöpainotteinen työelämän rakenne. Työelämän muuttunut todellisuus asettaa haasteita alan asiantuntijoiden kouluttamiselle. Artikkelissa tarkastelemme, kuinka kulttuuripolitiikan alumnit kokevat yliopisto-opintojen roolin asiantuntijuuden rakentumisessa, työelämätaitojen opiskelussa ja työelämään siirtymisen tukemisessa. Artikkelin aineisto koostuu kahdeksan kulttuurialan alumnin teemahaastattelusta. Keskeisenä haasteena asiantuntijuuden rakentumiselle näyttäytyy kulttuuripolitiikan yliopistokoulutuksen kyky tarjota välineitä monipuolisen teoreettisen tiedon ja käytännöllisen osaamisen linkittämiseen sekä oman osaamisen rakentamiseen, sanoittamiseen ja tunnistamiseen opintojen aikana. Tulkitsemme tämän osoituksena kulttuuripolitiikan yliopistokoulutuksen haasteista tunnistaa muuttuvan työelämän mukanaan tuomat vaatimukset asiantuntijuudelle, ja toisaalta ymmärtää asiantuntijuuden eri muotojen tunnistaminen ja kehittäminen itsessään työelämätaitona.
*650 7$akoulutus$0http://www.yso.fi/onto/yso/p84$2yso/fin
*650 7$atyöelämä$0http://www.yso.fi/onto/yso/p16262$2yso/fin
*650 7$atutkijakoulutus$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p11515
*650 7$aasiantuntijuus$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p15085
*650 7$akulttuuripolitiikka$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p13671
*650 7$akulttuuriala$0http://www.yso.fi/onto/yso/p19511$2yso/fin
*650 7$ayliopistot$0http://www.yso.fi/onto/yso/p10895$2yso/fin
*7001 $aJakonen, Mikko,$ekirjoittaja.
*7001 $aKumpulainen, Kaisu,$ekirjoittaja.
*7001 $aVierimaa, Sanna,$ekirjoittaja.
*7001 $aVillman, Emmi,$ekirjoittaja.
*830 0$aKulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja,$x2343-290X ;$v7(1).
*856 $uhttps://doi.org/10.17409/kpt.127926$yLinkki verkkoaineistoon
^
Tästä teoksesta ei ole arvioita.
Näpäytä kun haluat kirjoittaa ensimmäisen arvion.
Vis
Lähetä