Tekijänoikeuden erikoiskirjasto

”Meillä ei ole politiikkaa valtionavustuksissa!” : Virkakunnan valta kulttuurihallinnon valtionavustusjärjestelmässä
Muistilista on tyhjä
Vis
Henkilönnimi
 • Jakonen, Olli, kirjoittaja.
Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö
 • ”Meillä ei ole politiikkaa valtionavustuksissa!” : Virkakunnan valta kulttuurihallinnon valtionavustusjärjestelmässä
Julkaistu
 • 2021.
Ulkoasutiedot
 • 1 verkkoaineisto (26 sivua)
Sarjamerkintö ei-lisäkirjausmuodossa
 • Politiikka, ISSN 2669-8617; 63(3)
Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.
 • Valtionavustustoiminta on olennainen osa suomalaista yhteiskuntapolitiikkaa ja valtionhallinnon ohjausjärjestelmää. Avustamista toimeenpanevat ministeriöt, tulosohjatut virastot sekä muut asiantuntijaorganisaatiot. Artikkelimme tutkii kulttuurihallinnon virkakunnan vallankäyttöä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valtionavustuspolitiikassa. Ymmärrämme kulttuurihallinnon ohjausvälineineen merkittävänä valtaa käyttävänä organisaatiorakenteena. Tarkastelu pohjautuu arviointitutkimukseen OKM:n tulosohjaaman asiantuntijaviraston Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) valtionavustusprosessista. Artikkelimme on tapaustutkimus, jossa kuvaamme kulttuuripolitiikan toimeenpanorakenteet ja analysoimme OKM:n ja Taiken ministeriö- ja virastotason yhteistoimintana toteuttamaa valtionavustustoimintaa. Keskeinen aineistomme koostuu kulttuurihallinnon viranhaltijoiden haastatteluista. Tulkitsemme viranhaltijoita aktiivisina toimijoina ja nostamme esiin vallan- käytön mekanismeja. Politiikan ohjausvälineiden sekä valtionavustusprosessin puitteissa tarkastelemme viranhaltijoiden vallankäyttöä sekä keskinäisenä kamppailuna että suhteena poliittiseen päätöksentekoon ja avustuksia hakeviin järjestöihin. Nykyinen kulttuuripolitiikan ohjausjärjestelmä sisältää toimintatapoja julkishallinnon paradigmoista. Yksittäisillä viranhaltijoilla on paras tieto järjestelmän eri osista ja mahdollisuuksia vaikuttaa kulttuuripoliittisen järjestelmän toimintaan useilla tavoilla aina strategisesta suunnittelusta ja politiikan valmisteluvaiheesta arviointiohjaukseen asti. Lopputuloksena esitämme kuusi viranhaltijoiden valtaa ilmentävää teemakokonaisuutta. Valtionavustustoiminta ja siihen kytkeytyvä ohjaus ei ole lineaarinen hallinnollinen prosessi, vaan jatkuvaa, syklistä poliittista toimintaa, joka on kytköksissä erilaisiin julkishallinnon vaiheisiin ja tavoitteisiin. Valtasuhteet eivät myöskään ole yksisuuntaisia, vaan esimerkiksi kansalaisyhteiskunta on Suomessa perinteisesti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen hallinnon ratkaisuihin.
Asiasana
Maantieteellinen nimi asiasanana
Henkilönnimi
 • Sokka, Sakarias, kirjoittaja.
Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke
 • Politiikka, 2669-8617; 63(3)
Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö (URI)
 • https://doi.org/10.37452/politiikka.101896 Linkki verkkoaineistoon
*000   ab a    ar
*00123275
*008   s2021  fi   e|  |||||0|eng |      
*040 $aFI-CUTE$bfin$erda
*041 $afin
*1001 $aJakonen, Olli,$ekirjoittaja.
*24510$a”Meillä ei ole politiikkaa valtionavustuksissa!” :$bVirkakunnan valta kulttuurihallinnon valtionavustusjärjestelmässä /$cOlli Jakonen, Sakarias Sokka.
*264 1$c2021.
*300 $a1 verkkoaineisto (26 sivua)
*336 $ateksti$btxt$2rdacontent
*337 $atietokonekäyttöinen$bc$2rdamedia
*338 $averkkoaineisto$bcr$2rdacarrier
*4901 $aPolitiikka,$x2669-8617;$v63(3)
*520 $aValtionavustustoiminta on olennainen osa suomalaista yhteiskuntapolitiikkaa ja valtionhallinnon ohjausjärjestelmää. Avustamista toimeenpanevat ministeriöt, tulosohjatut virastot sekä muut asiantuntijaorganisaatiot. Artikkelimme tutkii kulttuurihallinnon virkakunnan vallankäyttöä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valtionavustuspolitiikassa. Ymmärrämme kulttuurihallinnon ohjausvälineineen merkittävänä valtaa käyttävänä organisaatiorakenteena. Tarkastelu pohjautuu arviointitutkimukseen OKM:n tulosohjaaman asiantuntijaviraston Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) valtionavustusprosessista. Artikkelimme on tapaustutkimus, jossa kuvaamme kulttuuripolitiikan toimeenpanorakenteet ja analysoimme OKM:n ja Taiken ministeriö- ja virastotason yhteistoimintana toteuttamaa valtionavustustoimintaa. Keskeinen aineistomme koostuu kulttuurihallinnon viranhaltijoiden haastatteluista. Tulkitsemme viranhaltijoita aktiivisina toimijoina ja nostamme esiin vallan- käytön mekanismeja. Politiikan ohjausvälineiden sekä valtionavustusprosessin puitteissa tarkastelemme viranhaltijoiden vallankäyttöä sekä keskinäisenä kamppailuna että suhteena poliittiseen päätöksentekoon ja avustuksia hakeviin järjestöihin. Nykyinen kulttuuripolitiikan ohjausjärjestelmä sisältää toimintatapoja julkishallinnon paradigmoista. Yksittäisillä viranhaltijoilla on paras tieto järjestelmän eri osista ja mahdollisuuksia vaikuttaa kulttuuripoliittisen järjestelmän toimintaan useilla tavoilla aina strategisesta suunnittelusta ja politiikan valmisteluvaiheesta arviointiohjaukseen asti. Lopputuloksena esitämme kuusi viranhaltijoiden valtaa ilmentävää teemakokonaisuutta. Valtionavustustoiminta ja siihen kytkeytyvä ohjaus ei ole lineaarinen hallinnollinen prosessi, vaan jatkuvaa, syklistä poliittista toimintaa, joka on kytköksissä erilaisiin julkishallinnon vaiheisiin ja tavoitteisiin. Valtasuhteet eivät myöskään ole yksisuuntaisia, vaan esimerkiksi kansalaisyhteiskunta on Suomessa perinteisesti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen hallinnon ratkaisuihin.
*650 7$avallankäyttö$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p2552
*650 7$akulttuuripolitiikka$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p13671
*650 7$avaltiontuki$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p1903
*650 7$avaltionavut$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p6183
*651 7$aSuomi$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
*7001 $aSokka, Sakarias,$ekirjoittaja.
*830 0$aPolitiikka,$x2669-8617;$v63(3)
*85640$uhttps://doi.org/10.37452/politiikka.101896$yLinkki verkkoaineistoon
^
Tästä teoksesta ei ole arvioita.
Näpäytä kun haluat kirjoittaa ensimmäisen arvion.
Vis
Lähetä