Tekijänoikeuden erikoiskirjasto

Immateriaalitalous : kapitalismin uusin muoto
Muistilista on tyhjä
Vis
Hylly
 • IMMATERIAALITALOUS 36.1
Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö
 • Immateriaalitalous : kapitalismin uusin muoto
Julkaistu
 • Gaudeamus, Helsinki : 2009.
SAB-luokituskoodi
 • 36.1
Muu luokituskoodi
 • 36.1
Ulkoasutiedot
 • 230 s.
Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.
 • 1. Luovuus ja tieto hegemonisena puhetapana. 1.1. Mitä immateriaalitalous on? 1.2. Luovuus on kaikkialla. 1.3. Innovaatioille perustuva kasvu. 1.4. Uuteen palveluyhteiskuntaan ja ihmiskuvaan. 1.5. Kohti materiaalisia ja poliittisia vaatimuksia. 1.6. Henkilökohtaisista puheenvuoroista hegemoniaan. 2. Mikä on muuttunut? 2.1. Tavaramuoto ja tuotanto. 2.2. Mitä omistaminen on? 2.3. Konfliktit ja kulttuurinen hyväksyntä. 2.4. Aitaaminen ja yhteisvauraus. 2.5. Menestys ja oikeudenmukaisuus. 2.6. Voiton tekemisen tavasta. 3. Tietokapitalismin rakentaminen ja poikkikansallinen kapitalistiluokka. 3.1. TRIPS ja tietopohjainen kapitalismi. 3.2. Yhteiskuntaluokan käsite. 3.3. Uusi globaali työnjako. 3.4. Poikkikansallinen kapitalistiluokka. 3.5. Monopolikapitalismi. 4. Miten tietokapitalismi toimii? 4.1. Yliopistojen integrointi tietopohjaiseen talouteen. 4.2. Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kulttuurinen omaisuus. 5. Pelastaako immateriaalitalous ympäristön? 5.1. Tietotyön yhteiskunta. 5.2. Puhdas kasvu. 5.3. Positiivinen visio ja harhaluulot. 6. Mitä on tehtävä? 6.1. Omistusjärjestelmien jäytäminen. 6.2. Julkinen valta. 6.3. Materiaalinen oikeudenmukaisuus.
Asiasana - Kontrolloimaton
Henkilönnimi
 • Bruun, Otto.
 • Eskelinen, Teppo.
 • Kauppinen, Ilkka.
 • Kuusela, Hanna.
ISBN
 • 978-952-495-119-7
*00002980nam a22006494a 4500
*0016783
*00520201106111803.0
*008091123s2009\\\\xx\||||||||||\||||||fin|c
*020 $a978-952-495-119-7
*035 $a18214
*035 $a(PLib-conv)0000018214
*0410 $afin
*084 $a36.1$2ykl
*24500$aImmateriaalitalous :$bkapitalismin uusin muoto /$cOtto Bruun, Teppo Eskelinen, Ilkka Kauppinen, Hanna Kuusela.
*260 $aHelsinki :$bGaudeamus,$c2009.
*300 $a230 s.
*520 $a1. Luovuus ja tieto hegemonisena puhetapana. 1.1. Mitä immateriaalitalous on? 1.2. Luovuus on kaikkialla. 1.3. Innovaatioille perustuva kasvu. 1.4. Uuteen palveluyhteiskuntaan ja ihmiskuvaan. 1.5. Kohti materiaalisia ja poliittisia vaatimuksia. 1.6. Henkilökohtaisista puheenvuoroista hegemoniaan. 2. Mikä on muuttunut? 2.1. Tavaramuoto ja tuotanto. 2.2. Mitä omistaminen on? 2.3. Konfliktit ja kulttuurinen hyväksyntä. 2.4. Aitaaminen ja yhteisvauraus. 2.5. Menestys ja oikeudenmukaisuus. 2.6. Voiton tekemisen tavasta. 3. Tietokapitalismin rakentaminen ja poikkikansallinen kapitalistiluokka. 3.1. TRIPS ja tietopohjainen kapitalismi. 3.2. Yhteiskuntaluokan käsite. 3.3. Uusi globaali työnjako. 3.4. Poikkikansallinen kapitalistiluokka. 3.5. Monopolikapitalismi. 4. Miten tietokapitalismi toimii? 4.1. Yliopistojen integrointi tietopohjaiseen talouteen. 4.2. Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kulttuurinen omaisuus. 5. Pelastaako immateriaalitalous ympäristön? 5.1. Tietotyön yhteiskunta. 5.2. Puhdas kasvu. 5.3. Positiivinen visio ja harhaluulot. 6. Mitä on tehtävä? 6.1. Omistusjärjestelmien jäytäminen. 6.2. Julkinen valta. 6.3. Materiaalinen oikeudenmukaisuus.
*653 $aIMMATERIAALIOIKEUS
*653 $aTALOUDELLISET VAIKUTUKSET
*653 $aPOLITIIKKA
*653 $aTIETOTALOUS
*653 $aUUSI TALOUS
*653 $aLUOVA TALOUS
*653 $aKAPITALISMI
*653 $aLUOVUUS
*653 $aOSAAMINEN
*653 $aTIETO
*653 $aINNOVAATIOT
*653 $aAINEETON PÄÄOMA
*653 $aOMISTAJUUS
*653 $aTEKIJÄNOIKEUS
*653 $aTIETOYHTEISKUNTA
*653 $aTALOUSKASVU
*653 $aKULTTUURINEN PÄÄOMA
*653 $aKANSAINVÄLINEN TALOUS
*653 $aMARKKINATALOUS
*653 $aTULEVAISUUS
*653 $aTALOUDELLINEN RAKENNE
*653 $aYHTEISKUNNALLINEN MUUTOS
*653 $aTUOTANNONTEKIJÄT
*653 $aTUOTANTO
*653 $aOIKEUDENMUKAISUUS
*653 $aYHTEISKUNTALUOKAT
*653 $aYHTEISKUNTAKRITIIKKI
*653 $aKULTTUURITEOLLISUUS
*653 $aKEKSINNÖT
*653 $aTALOUSJÄRJESTELMÄT
*653 $aYMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
*653 $aTYÖ
*653 $aYHTEISKUNTA
*653 $aTIETOTYÖ
*7001 $aBruun, Otto.
*7001 $aEskelinen, Teppo.
*7001 $aKauppinen, Ilkka.
*7001 $aKuusela, Hanna.
*852 $i971922$h36.1$cIMMATERIAALITALOUS
*979 $a0000018214
*999 $aMikroMarc$b[Book]$x0
^
Tästä teoksesta ei ole arvioita.
Näpäytä kun haluat kirjoittaa ensimmäisen arvion.

2000-luvun länsimaisissa kulttuureissa kaupattava tavara on yhä useammin tietoa, kulttuuria, keksintöjä ja tutkimustuloksia. Puhutaan immateriaalitaloudesta, johon sisältyvä puhe esimerkiksi luovasta taloudesta, yksilöllisyydestä ja luonnon pelastavasta talouden aineettomasta käänteestä houkuttelee ajattelemaan, että talous on muuttunut ihmisystävälliseksi - joustavaksi, luovaksi ja mukavaksi. Teoksessa poraudutaan tällaisen puheen taakse. Siinä tarkastellaan immateriaalitalouden ja siihen liittyvien ilmiöiden taustoja. Kirjassa tutkitaan, kuinka aineettomasta taloudesta puhutaan sekä kansallisesti että globaalisti ja mitä eri puhetavat tarkoittavat. Lisäksi pohditaan, onko immateriaalitaloudessa sittenkään kyse uudesta ilmiöstä ja onko immateriaalitalous todella aineetonta. Samalla mietitään, kuinka immateriaalitalouden politiikkaan voisi suhtautua sekä yksityisessä että julkisessa elämässä.

Lähetä
Niteen tunnusTilaEräpäiväKuuluuSijaintiHylly
18731Saatavana KirjastoKirjasto 36.1 IMM
Ex2Saatavana KirjastoKirjasto 36.1 IMM