Tervetuloa kirjastoon!

Hallintomenettelyn perusteet
Muistilista on tyhjä
Vis
Henkilönnimi
 • Kulla, Heikki, kirjoittaja.
Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö
 • Hallintomenettelyn perusteet
Julkaistu
 • Alma Talent, Helsinki : 2021. BALTO print Liettua :
UDK-luokituskoodi
YKL-luokituskoodi
Muu luokituskoodi
Painos
 • 11., uudistettu painos.
Ulkoasutiedot
 • XIX, 600 sivua ; 22 cm
Sarjamerkintö ei-lisäkirjausmuodossa
 • Juridica-kirjasarja, ISSN 1459-7535 ; 1
Asiasana
Maantieteellinen nimi asiasanana
Henkilönnimi
 • Salminen, Janne, kirjoittaja.
Toinen ilmiasu
 • Verkkoaineisto: ISBN 9789521443831
Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke
 • Juridica-kirjasarja, 1459-7535 ; 1.
ISBN
 • 978-952-14-4382-4
 • suomi
*00004325cam a2200589 i 4500
*00111270
*00520220722173027.0
*008210420s2021  fi   e b  001 0 fin c
*020 $a978-952-14-4382-4$c86,22$qkovakantinen
*02430$a9789521443824
*035 $a(FI-MELINDA)017577772
*040 $aFI-O$bfin$erda$dFI-Ku$dFI-BTJ$dFI-NL$dFI-Hul
*0410 $afin
*042 $afinb
*0801 $a342$21974/fin/fennica
*0801 $a351/354$21974/fin/fennica
*084 $a33.2$2ykl
*1001 $aKulla, Heikki,$ekirjoittaja.$0(FI-ASTERI-N)000048907
*24510$aHallintomenettelyn perusteet /$cHeikki Kulla, Janne Salminen.
*250 $a11., uudistettu painos.
*260 $aHelsinki$bAlma Talent$c2021
*264 1$aHelsinki :$bAlma Talent,$c2021.
*264 3$aLiettua :$bBALTO print
*300 $aXIX, 600 sivua ;$c22 cm
*336 $ateksti$btxt$2rdacontent
*337 $akäytettävissä ilman laitetta$bn$2rdamedia
*338 $anide$bnc$2rdacarrier
*4901 $aJuridica-kirjasarja,$x1459-7535 ;$v1
*500 $aYhteistyössä Lakimiesliiton kustannus.
*504 $aSisältää bibliografisia lähdeviitteitä ja hakemiston.
*5050 $aI Johdanto -- II Julkishallinto ja hallintotoiminta -- III Hallintomenettelyn oikeudelliset perusteet -- IV Hallintolain lähtökohdat, voimaantulo ja soveltamisala -- V Hyvän hallinnon perusteet -- VI Asian vireillepano -- VII Asian käsittelyn yleiset vaatimukset -- VIII Asian selvittäminen -- IX Tiedottaminen ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen -- X Asianosaisen kuuleminen -- XI Päätöksenteko ja päätös -- XII Hallintopäätöksen oikaiseminen ja korjaaminen -- XIII Hallintopäätöksen ja muun asiakirjan tiedoksianto -- XIV Hallintopäätöksen täytäntöönpano -- XV Hallintovalvonta -- XVI Viranomaisten toiminnan julkisuus -- Hallintolaki 6.6.2003/434 -- Kirjallisuus ja muu lähdeaineisto -- Oikeustapaushakemisto -- Asiahakemisto.
*520 $aHallinto-oikeuden alalla yleisillä opeilla ja periaatteilla on keskeinen merkitys. Hallintomenettelyn perusteet on ajantasainen yleisesitys hyvän hallinnon periaatteista ja hallintomenettelyn oikeudellisista perusteista. Kirjassa käsitellään erityisesti hallinnon oikeusperiaatteita ja hallintomenettelyn keskeisiä lohkoja, kuten esteellisyyttä, kuulemista, päätöksen perustelemista, digipalveluja, sähköistä asiointia ja päätöksentekoa. Myös viranomaisten toiminnan julkisuutta tarkastellaan kattavasti. Uudistetussa painoksessa on huomioitu viimeaikainen oikeuskehitys ja asianomaisissa kohdin esimerkiksi hallintomenettelyn ja julkisuussääntelyn eurooppalaistuminen. Lisäksi on otettu huomioon tuore laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, hallintolain muutokset ja tietosuojalaki. Hallintolaista ja julkisuuslaeista on runsaasti korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien ratkaisuja. Tässä teoksen 11., uudistetussa painoksessa käydään perusteellisesti läpi uutta oikeuskäytäntöä, lainmuutoksia ja oikeuskirjallisuutta.$cTakakansi.
*530 $aJulkaistu myös verkkoaineistona.
*650 7$ahallintomenettely$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p4564
*650 7$ahyvä hallinto$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p15366
*650 7$ajulkisuus$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p882
*650 7$aasiakirjajulkisuus$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p12440
*650 7$asalassapitovelvollisuus$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p3638
*650 7$ahallintopäätökset$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p2867
*650 7$aförvaltningsförfarande$2yso/swe$0http://www.yso.fi/onto/yso/p4564
*650 7$agod förvaltning$2yso/swe$0http://www.yso.fi/onto/yso/p15366
*650 7$aoffentlighet$2yso/swe$0http://www.yso.fi/onto/yso/p882
*650 7$ahandlingsoffentlighet$2yso/swe$0http://www.yso.fi/onto/yso/p12440
*650 7$atystnadsplikt$2yso/swe$0http://www.yso.fi/onto/yso/p3638
*650 7$aförvaltningsbeslut$2yso/swe$0http://www.yso.fi/onto/yso/p2867
*651 7$aSuomi$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
*651 7$aFinland$2yso/swe$0http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
*7001 $aSalminen, Janne,$ekirjoittaja.$0(FI-ASTERI-N)000154896
*77608$iVerkkoaineisto:$z9789521443831
*830 0$aJuridica-kirjasarja,$x1459-7535 ;$v1.
*901 $aMU20210818$5FENNI
*902 $ab$5FENNI
^
Tästä teoksesta ei ole arvioita.
Näpäytä kun haluat kirjoittaa ensimmäisen arvion.

Teos on yleisesitys hyvän hallinnon periaatteista ja hallintomenettelyn oikeudellisista perusteista. Kirjassa käsitellään erityisesti hallinnon oikeusperiaatteita ja hallintomenettelyn keskeisiä lohkoja, kuten esteellisyyttä, kuulemista, päätöksen perustelemista, digipalveluita, sähköistä asiointia ja päätöksentekoa sekä viranomaisten toiminnan julkisuutta. Uudistetussa painoksessa on huomioitu asianomaisissa kohdin myös - hallintomenettelyn eurooppalaistuminen, mukaan lukien EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) nojaava tietosuojalainsäädännön uudistus. - tuore laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, hallintolain muutokset ja tietosuojalaki. Hallinto- ja julkisuuslaeista on runsaasti tuoreita korkeimman hallinto-oikeuden julkaistuja ratkaisuja. Uudessa painoksessa käydään mittavasti läpi tätä uutta oikeuskäytäntöä, lainmuutoksia ja tuoretta oikeuskirjallisuutta.

Lähetä
TilaEräpäiväKuuluuHylly
Ex1Saatavana HO-kirjastoIII