Tervetuloa kirjastoon!

Ihmisen psykologinen kehitys
Muistilista on tyhjä
Vis
Henkilönnimi
 • Nurmi, Jan-Erik.
Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö
 • Ihmisen psykologinen kehitys
Julkaistu
 • PS-kustannus, Jyväskylä : 2014.
Painos
 • 5. uud. p.
Ulkoasutiedot
 • 458 s.
Asiasana
Henkilönnimi
 • Ahonen, Timo.
 • Lyytinen, Heikki.
 • Lyytinen, Paula.
 • Pulkkinen, Lea.
 • Ruoppila, Isto.
ISBN
 • 978-952-451-617-4
 • suomi
*00001776nam a22005414a 4500
*0017967
*00520200511215620.0
*008141010s2014\\\\xx\||||||||||\||||||fin|c
*020 $a978-952-451-617-4
*035 $a10940
*035 $a(conv)0000010940
*0410 $afin
*090 $aOMA:V
*099 $d2$p28$k2014298$oV$01$f0$71$y20141010$z20141010$b15463
*099 $d2$p28$k2014299$oV$01$f0$71$y20141010$z20141010$b15464
*099 $d2$p28$k2014300$oV$01$f4$71$y20141010$z20141010$b15465
*1001 $aNurmi, Jan-Erik.
*24510$aIhmisen psykologinen kehitys /$cJan-Erik Nurmi, Timo Ahonen, Heikki Lyytinen, Paula Lyytinen, Lea Pulkkinen, Isto Ruoppila.
*250 $a5. uud. p.
*260 $aJyväskylä :$bPS-kustannus,$c2014.
*300 $a458 s.
*500 $aKäyt. LTO-koulutus: Lapsen biologinen, sosiaalinen ja psykologinen kehitys.
*500 $apoistoon?
*650 7$akehityspsykologia$2ysa
*650 7$apsyykkinen kehitys$2ysa
*650 7$apersoonallisuuden kehitys$2ysa
*650 7$asosiaalinen kehitys$2ysa
*650 7$aoppiminen$2ysa
*650 7$aelämänkaari$2ysa
*650 7$avarhaislapsuus$2ysa
*650 7$alapsuus$2ysa
*650 7$anuoruus$2ysa
*650 7$aaikuisuus$2ysa
*650 7$avanheneminen$2ysa
*650 7$avanhuus$2ysa
*650 7$aikäkaudet$2ysa
*650 7$apsykologia$2ysa
*650 7$atutkimusmenetelmät$2ysa
*650 7$atutkimusetiikka$2ysa
*650 7$amotorinen kehitys$2ysa
*650 7$akognitiivinen kehitys$2ysa
*650 7$asosiaaliset taidot$2ysa
*650 7$avuorovaikutus$2ysa
*650 7$avarhainen vuorovaikutus$2ysa
*7001 $aAhonen, Timo.
*7001 $aLyytinen, Heikki.
*7001 $aLyytinen, Paula.
*7001 $aPulkkinen, Lea.
*7001 $aRuoppila, Isto.
*852 $lNURMI
*979 $a0000010940
*999 $aMikroMarc$b[Book]$x0
^
Tästä teoksesta ei ole arvioita.
Näpäytä kun haluat kirjoittaa ensimmäisen arvion.

Kirja tarkastelee selkeästi ja esimerkkien avulla ihmisen psykologisen kehityksen vaiheita varhaislapsuudesta keskilapsuuden ja nuoruuden kautta aikuisuuteen ja vanhuuteen. Teoksessa kehitysvaiheiden kuvauksen läpäisee kaksi teemaa: Oppimista ja siihen liittyviä ongelmia tarkastellaan ensin perheessä, sitten koulussa ja työpaikalla ja lopulta vanhenevien kansalaisten sopeutuessa tietoyhteiskuntaan. Sosiaalisia suhteita käsitellään ensin lapsuuden perheessä ja kouluympäristössä ja sen jälkeen parisuhteessa, omien lasten kasvatuksessa ja sopetutumisessa koko ihmisyhteisöön. Ihmisen psykologinen kehitys jatkuu koko eliniän joskin erilaisia painotuksia, vivahteita ja muotoja saaden. Nykyään useat kehityksen virstanpylväät ovat muuttaneet paikkansa. Koulutus aloitetaan lapsena jo esikoulussa, mutta opiskelua saatetaan jatkaa pitkälle aikuisvuosiin asti. Samaan aikaan siirtyminen työelämään on myöhentynyt, ja eläkkeelle halutaan jäädä yhä nuorempina.

Lähetä
TilaEräpäiväKuuluuHylly
15463Saatavana HO-kirjastoV
15464Saatavana HO-kirjastoV
15465Saatavana HO-kirjastoV