Tervetuloa kirjastoon!

Arviointi työvälineenä : lasten ja nuorten kasvun tukeminen
Muistilista on tyhjä
Vis
Henkilönnimi
 • Ihme, Irene.
Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö
 • Arviointi työvälineenä : lasten ja nuorten kasvun tukeminen
Julkaistu
 • PS-kustannus, Jyväskylä : 2009 (Juva : WS Bookwell)
UDK-luokituskoodi
YKL-luokituskoodi
Muu luokituskoodi
Ulkoasutiedot
 • 180 s.
 • kuvitettu.
 • 21 cm.
Sarjamerkintö ei-lisäkirjausmuodossa
 • Opetus 20
Asiasana
Asiasana - Kontrolloimaton
Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke
 • Opetus 20.
ISBN
 • 978-952-451-412-5
 • suomi
*00002640nam a22008414a 4500
*0018480
*00520200511215625.0
*008161214s2009\\\\xx\||||||||||\||||||fin|c
*020 $a978-952-451-412-5
*035 $a11492
*035 $a(conv)0000011492
*0410 $afin
*080 $aUDK:371.26
*080 $aUDK:37
*080 $aUDK:372
*080 $aUDK:372/373
*080 $aUDK:373
*080 $aUDK:371
*080 $aUDK:371.3
*084 $aYKL:38$2ykl
*084 $aYKL:38.52$2ykl
*090 $aOMA:V
*099 $d2$p28$k201739$oV$01$f0$71$y20161214$z20161214$b16277
*099 $d2$p28$k201740$oV$01$f0$71$y20161214$z20161214$b16278
*1001 $aIhme, Irene.
*24510$aArviointi työvälineenä :$blasten ja nuorten kasvun tukeminen /$cIrene Ihme.
*260 $aJyväskylä :$bPS-kustannus,$c2009$e(Juva :$fWS Bookwell)
*300 $a180 s.
*300 $bkuvitettu.
*300 $c21 cm.
*4901 $aOpetus 20
*504 $aisältää bibliografisia lähdeviitteitä.
*520 $aSuotuisan kasvun tukeminen. -- Arvioinnista työväline. -- Minäkäsityksen ja arvioinnin välinen yhteys. -- Minäkäsitys on opittu ominaisuus. -- Oppilaslähtöinen minäkäsityksen rakentaminen. -- Arviointimenetelmistä arviointiprosessiksi. -- Tavoiteltava minäkäsitys. -- Tavoiteltavan minäkäsityksen rakentaminen käytännössä. -- Oppimisen ja oppimistulosten laatuun keskittyminen
*520 $aLasten ja nuorten kasvun tukeminen
*650 7$alapset$2ysa
*650 7$anuoret$2ysa
*650 7$aoppilasarviointi$2ysa
*650 7$aarviointi$2ysa
*650 7$aarviointimenetelmät$2ysa
*650 7$aoppiminen$2ysa
*650 7$aoppimistulokset$2ysa
*650 7$asosiaaliset taidot$2ysa
*650 7$akasvu$2ysa
*650 7$ahenkinen hyvinvointi$2ysa
*650 7$atukeminen$2ysa
*650 7$aminäkuva$2ysa
*650 7$aoppilaat$2ysa
*650 7$akoululaiset$2ysa
*650 7$alasten kehitys$2ysa
*650 7$aitsetunto$2ysa
*650 7$aopettaja-oppilassuhde$2ysa
*650 7$aopetus$2ysa
*650 7$akasvatus$2ysa
*653 $alapset
*653 $anuoret
*653 $aarviointi
*653 $aoppiminen
*653 $ahenkinen hyvinvointi
*653 $atukeminen
*653 $aopetus
*653 $akasvatus
*653 $autvärdering
*653 $aelevbedömning
*653 $abarn
*653 $aungdomar
*653 $ajaget
*653 $ajagföreställning
*653 $aInlärning
*653 $afostran
*653 $astödformer
*653 $apsykiskt stöd
*653 $aarbetsmetoder
*830 0$aOpetus 20.
*852 $lIHME
*979 $a0000011492
*999 $aMikroMarc$b[Book]$x0
^
Tästä teoksesta ei ole arvioita.
Näpäytä kun haluat kirjoittaa ensimmäisen arvion.

Lasten ja nuorten käsitys itsestään oppijana, kasvavana ihmisenä ja työtoverina kehittyy hänen saamansa palautteen myötä. Arvioinnin - sekä sanalliset että numeeriset - tarkoittavat oppilaalle, että hän on hyvä tai huono sen mukaan, mitä arviointi hänelle kertoo. Arvioinnin tulisi tukea oppilaan persoonallisuuden kehittymistä, sosiaalistumista ja opiskelu- sekä työskentelytaitojen kehittymistä tietojen ja taitojen kehittymisen lisäksi. Miten lapsen ja nuoren kasvua voidaan arvioinnin avulla tukea myönteisesti? Arvioinnin avulla on mahdollista auttaa oppilasta rakentamaan realistinen käsitys itsestään sekä auttaa häntä saavuttamaan ehjä maailmankuva. Tässä kirjassa oppilasarviointia käsitellään koulun keinona ja mahdollisuutena vaikuttaa oppilaan kokonaisvaltaiseen kasvuun myönteisesti. Kirjassa esitetty malli tarjoaa käytännöllisen välineen opetuksen suunnitteluun ja toimivaan arviointiin. Se auttaa kaikkia opettajia kehittämään omia työtapojaan lasten ja nuorten kasvua tukeviksi.

Lähetä
TilaEräpäiväKuuluuHylly
16277Saatavana HO-kirjastoV
16278Saatavana HO-kirjastoV